Branschrapporter

Branschrapporter är ett verktyg som bl a visar ett företags position i förhållande till andra företag som producerar liknande produkter eller tjänster.

Att förstå hur den egna branschen utvecklas är en viktig del för många företagare. Genom att analysera den egna branschen kan t ex småföretagare identifiera de hot och möjligheter som deras företag står inför och fokusera resurserna på att utveckla unika produkter och tjänster som leder till konkurrensfördelar.

Många gånger kan förståelsen av din egen bransch direkt påverka din förmåga att lyckas. Förstå din bransch och förutse dess framtida trender och andra aktörer kan ge dig kunskaper du behöver för att bli framgångsrik inom just din del av branschen.

Det finns flera leverantörer av branschrapporter, en av de ledande aktörerna på området, som gör över 300 olika branschrapporter, är Valuation Branschfakta.

Här är exempel på företagets olika branschrapporter:

Advokatbyråer
Anläggningsentreprenörer
Antenner
Antikviteter
Apotek
Arbetsmiljö
Arbetsskydd & Arbetskläder
Arkitekter
Asfalt
Auktioner
Automater
Avfall, skrot och återvinning
Bageri & Konditori
Balkonger
Barnartiklar
Barnartiklar
Batterier
Begravningsbyråer
Behandlingshem
Belysning
Bemanning & Rekrytering
Bensinstationer
Bergsprängning
Beställningscentraler
Betonghål
Betongvaruindustri
Bevakning
Bildelar- & tillbehör
Bilglas
Billackering
Biluthyrning
Bilverkstäder
Biobränsle
Bioteknik
Blomster partihandel
Blomsterhandel
Blästring
Bok- och pappershandel
Bokförlag
Brandskydd
Brunnsborrning
Budföretag
Busstrafik
Busstrafik - huvudmän
Butiksdata & Kassaregister
Butiksinredning
Bygg & anläggning konsulter
Byggentreprenörer
Byggnadsindustrin
Byggnadsställningar
Byggvaruhandel
Båtar & Båttillbehör
Camping, Stugbyar & Vandrarhem
Catering
Containrar & Cisterner
Datorer & Tillbehör - detalj
Datorer & Tillbehör - parti
Dentallabratorier
Djursjukhus
Dryck industri
Dryck parti
Dykeriverksamhet
Däck & Gummiverkstäder
Däckindustri
Dörrar & Portar
Egenvård
Egenvård Leverantörer
El- & Elektroindustri
Elartiklar partihandel
Elektronik & Teleprodukter
Elhandel
Elindustri & partihandel
Elinstallatörer
Elnät
Energikonsulter
Energiproduktion
Familjehem
Fasad & Puts
Fastighetsautomation
Fastighetsbolag
Fastighetsbolag - allmännyttan
Fastighetsförvaltning
Fastighetsmäklare
Filmutrustning
Fisk industri- & partihandel
Fjärrvärme
Flaggor
Flygbolag
Flygplatser & Service
Flyttfirmor
Frisörer
Fritids & Nöjesanläggningar
Frukt & Grönt parti
Frukt-, Grönt- & Bärindustrin
Färg detalj
Färg och Golvbutiker
Färg parti
Fönstertillverkare
Företagsförmedling
Företagshälsovård
Förnyelsebara bränslen
Förpackningsindustrin
Försäkringsförmedlare
Förvaltning av egna fastigheter
Gas
Glasmästerier
Glasstillverkare
Golftillbehör
Golv- & väggentreprenörer
Golv detalj
Golv parti
Grafisk industri
Gratistidningar
Gravstenar
Guldsmedsaffärer
Gym
Hamngodsterminaler
Handel med husvagnar, husbilar och släpfordon
Hemtextilier detaljister
Hemtextilier tillverkare & grossister
Hissar & Rulltrappor
Hjälpmedel
Hobbyartiklar
Hotell & Konferens
Hud & Fotvård
Hydraulik & Pneumatik
Hälso & Sjukvård
Industri & elektronik konsulter
Industri- och produktdesign
Industriautomation
Inkasso
Inredning
IP-konsulter och Patentbyråer
Isolering
IT-drift
IT-konsulter
Järnhandel
Kablage
Kapell & Presenningar
Kemikalie parti
Kemikalieindustri
Kommunikationselektronik
Konfektion detalj
Konfektion parti
Konfektyr industri- & partihandel
Kontorsmaskiner detalj
Kontorsmaskiner parti
Kontorsmöbler
Kreditgivning/Leasing
Kyl & Frys
Kök & Bad detalj
Kök & Bad parti
Kött industri- & partihandel
Labratorieutrustning
Lantbruk
Lantbruksmaskiner
Larm, Säkerhet & Bevakning
Lek & Hobby
Livsmedel parti
Livsmedelsbutiker
Livsmedelsindustri
Livsmedelsmaskiner
Ljud & Bild detalj
Ljud & Bild parti
Lyft, Gods och Materialhantering
Lås detalj
Lås parti
Läkemedelstillverkning
Mark & Grundenterprenörer
Maskin & Mekanikkonsulter
Maskinverktyg & Verktygsmaskiner
Massa-, Pappersindustrin & grossister
Mattindustri
Mejeriprodukter industri- & partihandel
Metallegoverkstäder
Metaller
Metallvaruindustrin
Miljökonsulter
Mobilkranar
Motionsutrustning
Motorcykel- & Moped
Musikhandel detalj
Musikhandel parti
Målerier
Märk & Identifikationssystem
Mäss & Kongress
Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet
Mät-, Styr- och Reglerteknik
Möbler
Opinion- & Marknadsundersökningsföretag
Optiker
Parfymerier - detaljhandel
Parfymerier - partihandel
Parkeringsbolag
Personaluthyrning
Personbilshandel
Personlig assistans
Petroleum & Asfaltsprodukter
Plastvaruindustri
Plattsättningsföretag
Plåtslagerier
Postorder
PR-Byråer
Present- & Profilreklam
Processteknikkonsulter
Produktionsbolag för film och TV
Profil & Reklam - leverantörer
Profil & Reklam - återförsäljare
Programvaruleverantörer
Pumpar detalj
Pumpar parti
Rederier
Redovisningskonsulter
Redovisningskonsulter
Reklam & Media
Reklam & Media
Rekrytering
Reparation av maskiner
Resebyråer
Restauranger
Revisorer
Rivningsfirmor
Sand, Grus, Singel & Makadam
Sanering & Rengöring
Sjukvårdsartiklar
Sko detalj
Sko parti
Skogsbruk
Skolor (grund- & gymnasieskola samt universitet)
Skorstensfejare
Skyltar
Slangar
Sliperier
Släpfordon & Påbyggnader
Snöskotrar
Solenergi
Solskydd
Sport detalj
Sport parti
Sten & Stenarbeten
Storköksutrustning parti
Storköksutrustning tillverkning
Stål & Metallindustri
Stålindustri
Städföretag
Swimming-, bubbelpooler & SPA-utrustning
Sågverk
Takentreprenörer
Tandläkare
Teknisk forskning
Teknisk provning och analys
Tekniska konsulter
Telekommunikationsbolag
Telemarketing
Tidskriftsförlag
Trafikskolor
Transmissionsföretag
Transportservice
Truckar
Trä- & Småhus
Trädgårdsmaskiner
Träförpackningsindustri
Tvätterier
Tvättmedelsindustri
Utbildningsföretag
Utemiljö
Uthyrning av bygg- & anläggningsmaskiner
Uthyrning och förvaltning av bostäder
Vattenbehandlingsutrustning
Ventilation & Luftbehandling
Ventiler
Verktygsindustri
Veterinärer
Vitvaror detalj
Vitvaror parti
VVS parti
VVS-installatörer
Värdepappersbolag
Värmepumpar
Yrkesutbildning
Ytbehandling
Zooaffärer
Åkare
Åkerier
Äldreomsorg
Översättnings- och tolkbyråer

Syftet med en branschrapport

Branschrapporter är ett hjälpmedel för att bedöma marknaden och få en bättre insikt om konkurrenter och kollegor inom samma bransch. Den ger en bild av konkurrensläge och om vilka företag i branschen som är på frammarsch och vilka bolag som förlorar marknadsandelar. Ett annat användningsområde är t ex att se framtidsutsikter och påverkan av externa faktorer på branschen.

En branschrapport kan hjälpa till att identifiera både möjligheter och hot och ge en bild över branschens historiska utveckling samt prognoser om den framtida utvecklingen.

Vad är en bransch?

En bransch är en grupp av företag som tillverkar eller säljer liknande produkter och tjänster. I Sverige finns SNI-koder som sätts av SCB för att fastställa branschtillhörighet. Med risk för felkodningar bör en bra branschrapport även kompletteras från andra datakällor för att säkerställa att rapporten blir komplett med samtliga företag i branschen. Det enklaste sättet att tänka på din bransch är att tänka på vilka dina konkurrenter är. Om du driver verksamhet som elinstallatör så är dina konkurrenter andra elinstallatörer inom samma geografiska område.

Vad bör en branschrapport innehålla?

En branschrapport bör innehålla bl a följande:

Andra sätt att hitta information om företag

Det finns andra sätt att hitta information om ett specifikt företag. En sådan tjänst är guldbolag.se

guldbolag.se innehåller bl a Sveriges starkaste företag. De företag som klassificeras som de starkaste företagen har högst värderating inom en viss bransch och storleksklass. Dessa företag tilldelas VVV-rating

Endast ca 5 % av Sveriges aktiebolag som uppfyller kriteriet för ratingbedömning kvalificerar sig i denna grupp.

Sveriges starkaste företag är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, samt hög värdering.

Ratingmodellen är uppbyggd som en 5-gradig skala där företag med högsta rating har VVV (trippel-V) och de företagen med lägst rating har V- (V-minus).

Ratingen är en sammanvägd bedömning av tre delområden: värde, stabilitet och lönsamhet.

Tjänsten innehåller även topplistor med de bäst presterande företagen inom varje län